Ostron på väg att försvinna från de stora haven

 En internationell inventering av de globala ostronbestånden visar att dessa minskar med alarmerande hastighet och att närmare 85 procent av världshavens ostronbankar gått förlorade till följd av sjukdomar och överfiskning.

Undersökningen gäller inte odlade ostron utan vilda och täcker heller inte in Sydafrika, Kina, Japan och Nord- och Sydkorea.

På övriga platser härbärgerar reven mindre än tio procent av tidigare bestånd i 70 procent av de undersökta bukterna och 63 procent av de så kallade ekoregionerna.

Enda botemedlet mot tillbakagången, menar forskare vid University of California, är ett totalt stopp för skörd av vilda ostron ända till dess att bestånden återhämtat sig.

Det var därför en fantastisk upplevelse att få pröva vilda ostron från sydafrikas kust. Utseendet var väl detsamma som den vanliga crassostrea men skalet var oerhört kraftigt (tjockt) och inne i manteln fanns ett mindre rum med en mindre mollusk. Smaken var krämig och mindre salt än våra uppe i norden.

ostron3