FRÅGESPALTEN

HUR LÄNGE LEVER ETT OSTRON EFTER ATT DET LÄMNAT HAVET?
Om kylkedjan är obruten och om ostronet är i gott skick när det fångas, så kan de förvaras mellan 7-10 dagar. När de har öppnats skall de ätas direkt.

NÄR DÖR ETT OSTRON?
Om de är nyöppnade och äts råa, så dör de ganska omgående när de når magen. Om de skärs loss från skalen för att hackas eller tillagas dör de också ganska omgående.
När du pressar några droppar citron över ett nyöppnat ostron, händer det att ostronet drar ihop den yttre kransen lite grann, vilket är ett tecken på att det lever och irriteras.

HUR ÄTER MAN OSTRON?
Det är den stora frågan som kommer att behandlas i ett särskilt inlägg.
En kort regel är dock att man aldrig ska ”slicka skalet” som vore det ett vinglas. Inne i mantelhålen sköter ostronet renheten perfekt. Men det går aldrig att garantera att utsidan är befriad från bakterier. Använd aldrig skalet som en kopp att suga på.

kvinna äter