ÅRSMÖTET med OSTRONFROSSA på Pescadores, tisdag den 26 april, satte punkt för den formella föreningen.

Årsmötet beslöt enhälligt i enlighet med styrelsens förslag, att Smålands Ostronakademie skall upphöra som formell organisation. Årsmötet beslöt vidare att delar av innevarande medel  (ca 4500:-) skulle finansiera kvällens mat, samt till kostnader för webbsidan i väntan på att Facebook kan ta över bilder och texter från tidigare. Resterande pengar om det finns skall skänkas till Ostronakademien i Grebbestad.
Smålands Ostronakademi kommer att fortsätta sin verksamhet och träffas när tillfälle ges fast utan formell organisation. Alla beslut var enhälliga.